اخبار و مناسبتها

يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید:124
يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید:141
سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
تعداد بازدید:157
سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
تعداد بازدید:135
سه شنبه نهم شهريور 1395
تعداد بازدید:213

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.