آزمایشگاه و کارگاه ها


آزمایشگاه علوم الیاف
 
آزمایشگاه رنگرزی
جهت آموزش سه واحد درس عملی رشته فرش در زمینه آشنایی با اصول رنگرزی کالای مورد استفاده در فرش با انواع رنگزاهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
دانشجویان آموخته های خود را به صورت عملی در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند. روشهای مختلف رنگرزی، تاثیر مواد کمکی و روشهای رنگرزی مواد مختلف از موارد مورد آزمایش در این آزمایشگاه می باشد.آشنایی با ابزار و دستگاههای رنگرزی و دستگاههای اندازه گیری ثبات رنگ از مباحث تدریس در این آزمایشگاه است.
کارگاه بافت و مرمت
کارگاه بافت: برای برای آشنایی عملی با شیوه های بافت و سبک های قالی بافی متداول و منسوخ شده برای دانشجویان دوره ی کارشناسی فرش آموزش داده می شود.

کارگاه مرمت: فرش با توجه به گونه های متفاوت و متنوع بافت مناطق،دانشجویان رشته فرش در زمینه مرمت فرش در این کارگاه آموزش داده می شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.