تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396
کد 13

تاریخ تحویل درخواست تشکیل جلسه دفاع

--
به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند با توجه به بند ۳ تقویم آموزشی فوق، تاریخ تحویل درخواست های تشکیل جلسه دفاع به دفتر گروه (که به تایید استاد راهنما نیز رسیده باشد) روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه تعیین گردیده است. تاریخ تشکیل جلسه ارزیابی و ارایه پروژه های عملی نیز روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه خواهد بود.
بدیهی است به درخواست های خارج از تاریخ های یاد شده و پروژه های ناقص احتمالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آثار باید به صورت تکمیل شده و منطبق بر الگوی مورد تایید دانشکده باشند.
موفق و پیروز باشید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.