تاریخ : پنجشنبه 16 آذر 1396
کد 16

اخبار دانشکده

اخبار دانشکده
اخبار دانشکده

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.