تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1397
کد 27

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی: دانشجویان متقاضی برگزاری ژوژمان پروژه نهایی در ۱۴ شهریور بایستی فرم درخواست تشکیل جلسه دفاعیه را پس از تایید استاد راهنما تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه به تاریخ  ۱۲ شهریور به دفتر گروه تحویل دهند.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 1 مرداد 1397
  • ساعت 11
  • توسط دانشکده فرش
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.