اخبار و مناسبتها

يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید:125
يکشنبه بیست و سوم آبان 1395
تعداد بازدید:142
سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
تعداد بازدید:158
سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
تعداد بازدید:136
سه شنبه نهم شهريور 1395
تعداد بازدید:214

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.