اخبار و مناسبتها

چهارشنبه بیست و نهم آذر 1396
تعداد بازدید:29

اخبار دانشکده

اخبار دانشکده
پنجشنبه شانزدهم آذر 1396
تعداد بازدید:25
سه شنبه هفتم آذر 1396
تعداد بازدید:21
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1396
تعداد بازدید:145

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.