اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : لاله آهنی
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/l-ahani
ایمیل :
نام استاد : فاطمه اکبری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی : 1- استخدام در سازمان صنایع دستی ایران در 2 بهمن 1367 به عنوان کارشناس فنی
2- مسئول گروه تحقیقات صنایع دستی در حوزه هنری از سال 1372-1374
3- عضو هیئت علمی و دبیر شورای تدوین برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد هنرهای سنتی – حکمت هنر اسلامی – تاریخ تمدن اسلامی در پژوهشکده هنر و تمدن اسلامی از سال 1373-1374
4- عضو هیئت علمی شورای تدوین هنرهای سنتی در شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش از سال 1373-1374
5- عضو و دبیر شورای تدوین برنامه و سرفصل دروس کارشناسی فرش از سال 1373-1374
6- عضو و دبیر شورا
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Fateme-Akbari
ایمیل :
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/h-seyyedsaadati
ایمیل :
نام استاد : الهام صادقپوری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/e-sadeghpouri
ایمیل :
نام استاد : سیامک صفاپور
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135419702
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/S-Safapour
ایمیل :
نام استاد : مریم متفکرآزاد
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/m-motefakerazad
ایمیل :
نام استاد : عبدااله میرزایی
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی : میرزایی متولد سال 1357 در شهرستان شبستر و دارای دکتری هنر اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد. وی دارای کارشناسی طراحی فرش از دانشگاه زاهدان و کارشناسی ارشد طراحی و تولید صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران می باشد. وی هم اکنون استادیار دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.
مطالعه مولفه های فنی و بصری قالی های ایرانی و شناخت زمینه های اجتماعی موثر در شکل گیری و تغییر این مولفه ها حوزه تخصصی وی را تشکیل می دهد.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135297558
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/A-Mirzaee
ایمیل :
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/j-namihassanpour
ایمیل :
نام استاد : علی وند شعاری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135419973
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/a.vandshoari
ایمیل :
نام استاد : آزاده یعقوب زاده
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 35297536
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/a.yaghobzadeh
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.