آشنایی با دانشکده


این دانشکده فضاهای آموزشی اعم از کلاسها ی درسی ، آتلیه ها ، کارگاهها و آزمایشگاههای مدرن و مجهز علوم الیاف و رنگرزی را  داراست وبه دانشجویان و محققین خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید. برای اولین بار اثر هنری زوال ناپذیر قرآن عشق  در مدت 6 سال با 76 ورق و 63 میلیون گره در این دانشکده بافته شد که توسط مقام معظم رهبری به  آستان قدس رضوی اهدا گردید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.