امکانات آموزشی و پژوهشی

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
 
امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
رنگرزی آزمایشگاه‌ها
علوم الیاف
شیمی عمومی
مرمت کارگاه‌ها
بافت
طراحی عمومی آتلیه ها
طراحی فرش
نگارگری
رنگ و نقطه سنتی
رنگ و نقطه کاپیوتری
  کلاس‌های تئوری
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.