اعضای کمک آموزشیمسئول کارگاه بافت ومرمت
اسمعیل برزگر

تلفن : 35297560-041
- :تلفن مستقیم
رایانامه :  barzegaresmaeil@yahoo.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.