دانشکده فرش - علی وند شعاری

نام استاد علی وند شعاری
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فرش
محل تحصیل تهران
تلفن 04135419973
آدرس پست الکترونیکی

درباره


علی وندشعاری متولد 1357، دانشیار دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. در سال 1381 در رشته کارشناسی فرش از دانشگاه صنعتی سهند تبریز فارغ التحصیل، در سال 1384 مدرک کارشناسی ارشد و سال 1391 مدرک دکتری تخصصی در رشته پژوهش هنر - فرش را از دانشگاه شاهد تهران و با سپری کردن فرصت 9 ماهه مطالعاتی در دانشگاه پادوا ایتالیا دریافت نمود. حوزه تخصصی مطالعات وی، هویت فرهنگی در نقشمایه های قالی های تاریخی و نیز مباحث مربوط به کاربردی نمودن فناوری اطلاعات در حوزه تجارت فرش دستباف ایران می باشد. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ایشان از طرف فرهنگستان هنر ایران، در سال 1387 به عنوان پایان نامه برتر تحصیلات تکمیلی کشور (رتبه 1)، انتخاب گردید. ایشان در سال 1388 نیز به عنوان پژوهشگر برتر حوزه هنر در استان آذربایجان شرقی انتخاب شده است. دکتر وندشعاری در سال 1391 به عنوان اولین دانش آموخته فرش کشور به رتبه استادیاری و در سال 1395 نیز به عنوان اولین دانش آموخته فرش کشور به رتبه دانشیاری ارتقا علمی پیدا کرده است. مقالات متعدد علمی - پژوهشی در حوزه مطالعات نظری فرش از ایشان چاپ شده است. ایشان از سال 1392 به عنوان معاون دانشکده فرش به مدت دو سال و از سال 1394 نیز رییس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد. ایشان عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران و به مدت دو سال از سال 1395، به عنوان رییس و نیز نایب رییس این انجمن فعالیت داشته است.

سوابق تحصیلی


درجه مدرک تحصیلی رشته تخصصی نام دانشگاه و یا موسسه اخذ مدرک زمان اخذ مدرک
دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

پژوهش هنر

پژوهش هنر

فرش - طراحی

دانشگاه شاهد تهران

دانشگاه شاهد تهران

صنعتی سهند تبریز

1391

1384

1381

 
ساله دکتری آسیب شناسی صادرات سنتی فرش دستباف ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مفاهیم اساطیری در نقوش حیوانی و انسانی قالیهای دستباف ایران ( صفوی و قاجار )

سوابق تدریس


عنوان درس مقطع نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس
دکتری ارشد کارشناسی

آشنایی با هنر در تاریخ 1

آشنایی با مواد اولیه و ابزار

تاریخ هنر ایران

سیر تحول و تکامل تاریخی در فرش

رمز و نماد در هنرهای اسلامی

کارگاه روش تحقیق

شناخت بازارهای جهانی فرش

تاریخ فرش ایران

تاریخ فرش جهان

تجزیه و تحلیل نماد ها نقوش و نمادها در فرش

 

       

 

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


  عنوان مقاله نام نشریه و همایش سطح سال همکاران
1 تجلي عرفان در قالي­هاي دوره صفوي فصلنامه نگره، سال دوم، شماره 2و3 علمي پژوهشي 1385 انفرادی
2 جايگاه بهشتي نماد درخت بر روي 5 نمونه از قالي­هاي دوره صفوي همايش تجلي حسن محمدي (ص)، دانشگاه هنر اسلامي تبريز ملي 1385 انفرادی
3 اسطوره هوشنگ شاه در قالي­هاي دوره قاجار فصلنامه گلجام، شماره 10 علمي پژوهشي 1387 انفرادی
4 جايگاه عرفاني نقشمايه گرفت و گير در چهار نمونه از قالي­هاي دوره صفوي فصلنامه جلوه هنر، شماره 3 عملي ترويجي 1389 انفرادی
5 كاهش انحراف با نيازهاي بازار جهاني فرش دستباف با تأكيد بر فناوري اطلاعات فصلنامه گلجام، شماره 17 علمي پژوهشي 1389 انفرادی
6 ساختار طرح و نقش در قالي­هاي معاصر هريس فصلنامه گلجام، شماره 25 علمي پژوهشي -- انفرادی
7 درخت نقشمايه مفهومي قالي­هاي دوره قاجار همايش ملي فرهنگ و هنر قاجار، دانشگاه هنر اسلامي تبريز ملی 1389 انفرادی
8 بررسي كاركرد نقش نوشتار در قالي­هاي جانمازي (سجاده­اي)- مطالعه موردي كتيبه­هاي شش قالي سجاده­اي فصلنامه پژوهش هنر، سال اول، شماره 2 آموزشي، پژوهشي و تحليلي 1392 انفرادی
9 توانمندي ابزار فناوري اطلاعات در افزايش توسعه و صادرات فروش فرش دستباف همايش بين­المللي هنرهاي اسلامي و صنايع دستي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز بين­المللي 1392 انفرادی
10 بررسي جايگاه نمادين نقوش گياهي در قالي­هاي موزه­اي ايران دانشگاه هنر اسلامي تبريز طرح پژوهشی 1388 انفرادی
11 بررسی ساختار طرح ونقش قالی های شاهسون ایران (شمال غرب، مرکز و جنوب) مطالعات تطبیقی هنر علمی و پژوهشی پذیرش نهایی انفرادی
12 بررسی ساختار مشترک طرح و نقش قالی های ایل شاهسون در شمال غرب ایران و منطقه آران (قفقاز) فیروزه اسلام   پذیرش نهایی مینا عسگری (دانشجو)- علی وندشعاری
13 بررسی تطبیقی طرح های رایج امروزی فرش های هریس و مهربان –  شبنم محمدی (دانشجو) نگارینه علمی ترویجی پذیرش نهایی شبنم محمدی (دانشجو)-علی وندشعاری- عبدالله میرزایی (دانشجوی دکتری)
14 تحلیل نقوش حیوانی در فرش های ذهنی باف اواخر قرن 19 میلادی بخشایش – شبنم محمدی(دانشجو) – علی وندشعاری نشریه تخصص سفالینه   چاپ شبنم محمدی(دانشجو) – علی وندشعاری
 
  تالیف کتاب مولفان انتشارات سال
1 مقدمه ای بر تجارت الکترونیک فرش دستباف علی وندشعاری - احمد اسدزاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز زمستان 1394
 

تشویق ها


عنوان اهدا کننده کشور
پایان نامه برتر کشور - مقام اول - کارشناسی ارشد - 1387

پژوهشگر برتر دانشگاهی استان آذربایجان شرقی- 1388

فرهنگستان هنر

وزارت کشور- استانداری آذربایجان شرقی 

ایران

ایران

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران- از سال 1385 - ادامه دارد

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


عنوان پست سازماني شهر یا محل فعالیت تاریخ نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت
از تا
کارشناس دفتر دبیر

دبیر کمیته تخصصی فرش دستباف ایران
معاون دانشکده فرش
رییس دانشکده فرش
رییس و نایب رییس انجمن علمی فرش ایران
 

تهران

تهران

تبریز
تبریز

تهران
 

1382

1387

1392
1394

1395
 

1383

1389

1394
ادامه دارد
1397
 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مجمع عالی نخبگان ایران

دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشگاه هنر اسلامی تبریز

انجمن علمی فرش ایران 

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


عنوان تحقیق محل تامین اعتبار
مجری طرح پژوهشی مفاهیم نقوش گیاهی در قالیهای موزه ای ایران دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مطالعات طرح محتوایی و ارایه مطالعات اولیه مرتبط با معماری داخلی موزه فرش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
شناسایی و طبقه بندی نقش های کاربردی و تزیینی کتیبه نگاری در قالی های دوره قاجار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
lمستند نگاری موضوعات فرش در سفرنامه های غربی دوران قاجار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

همکاری با تحریریه مجلات علمی


عضو هیئت تحریریه - International Journal of Innovation and Visionary in Architecture and Art – Tabriz Islamic Art University – IRAN
داور مجلات علمی - پژوهشی هنر (گلجام - مطالعات تطبیقی هنر- هنر اسلامی و ... )

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.