دانشکده فرش - جواد نامی حسن پور

نام استاد جواد نامی حسن پور
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فرش
محل تحصیل خبرگان هنر (هیئت ممیزه مرکزی)
تلفن
آدرس پست الکترونیکی

درباره


نام: جواد
 نام خانوادگي: حسن پورنامی
تاريخ تولد:    1346                        محل تولد: تبریز                   نام پدر: غلامحسین
نام و نشاني محل كار:     تبریز میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز                                                                                    
تلفن محل كار:   04135419973
 تلفن همراه:           پست الكترونيكي (E-mail):           j.pournami@tabriziau.ac.ir
 

سوابق تحصیلی


مدرك تحصيلي دانشگاه كشور سال اخذ مدرك *گروه علمي رشته تحصيلي
کارشناسی ارشد   خبرگان هنر  وزارت علوم ایران 1376 هنر هنرهای سنتی
معادل دکتری خبرگان هنر  وزارت علوم ایران 1394 هنر هنرهای سنتی
 

سوابق تدریس


رديف نام­دانشگاه­يامؤسسه­
آموزشي وپژوهشي
عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.  
مقطع تحصیلی
 
 
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز کارگاه طراحی سنتی 1و2 کارشناسی  
2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1و2 کارشناسی  
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز شناخت انواع مختلف نقوش قالی 1و2 کارشناسی  
4 دانشگاه هنر اسلامی تبریز کارگاه صنایع دستی 1و2و4و7 کارشناسی  
5 دانشگاه هنر اسلامی تبریز تاریخچه کتابت کارشناسی  
6 دانشگاه هنر اسلامی تبریز کارگاه رنگ و نقطه 1 کارشناسی  
7 دانشگاه هنر اسلامی تبریز شناخت گلیم و سایر زیراندازها کارشناسی  
8 دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی نقوش سنتی تکمیلی کارشناسی  
9 دانشگاه هنر اسلامی تبریز مبانی رنگ در فرش ایران کارشناسی  
10 دانشگاه هنر اسلامی تبریز شناخت طرح و نقش فرش 1و2 کارشناسی  
11 دانشگاه هنر اسلامی تبریز کارگاه طراحی قالی پیشرفته 1و2 کارشناسی ارشد  
12 دانشگاه هنر اسلامی تبریز هندسه طراحی قالی کارشناسی ارشد  
13 دانشگاه هنر اسلامی تبریز رنگ شناسی تخصصی در طراحی فرش کارشناسی ارشد  
14 دانشگاه هنر اسلامی تبریز تجزیه و تحلیل و ترکیب رنگ در فرش کارشناسی ارشد  
 

زمینه های پژوهشی


- طراحی فرش 
-شناخت ویژگی های نقوش سنتی و رنگ
هندسه نقوش در هنر اسلامی

خلاصه مقالات


رديف  
عنوان مقاله
مشخصات نشريه اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
نام نشريه نوع امتياز سال شماره
1 نگرشی بر مفهوم هویت در طراحی قالی معاصر آران و اردبیل نشریه گلجام علمی پژوهشی 1390 19 مهدی جهانی- اشرف موسوی لر- جواد پورنامی- عبداله میرزایی
2 عوامل موثر بر تنوع تولیدات فرش دستباف اصفهان نشریه گلجام علمی پژوهشی 1393 26 نجمه میرزاکریمی- جلال الدین بصام- جواد پورنامی
3 تقسیم­بندی بازار داخلی فرش دستباف اصفهان بر حسب گروه­های درآمدی و سنی بررسی های بازرگانی علمی ترویجی 1393 67 نجمه میرزاکریمی- جلال الدین بصام- جواد پورنامی
4 مطالعه تطبيقي تناسبات اندازه ­هاي فضاهاي اصلي آثار کتاب آرائی و قالی­های صفوي با آثار قالی­های تبریز و اصفهان در دوره معاصر دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی 1394 23 فاطمه اکبری- جواد پورنامی- رحیم چرخی
5 بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دوره صفوی (نمونه موردی: فرش شکارگاه موزه وین با نگاره بهرام در مقابل آزاده از کلیات میرعلیشیر نوایی) مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی 1396 26 فاطمه اکبری - رحیم چرخی
جوادپورنامی - زبیر سعیدی
6 The principles of traditional designing dominant on
carpet and tile designing and Islamic architecture
Urban Management Scientific research 2016 45 Javad Pournami
 
رديف عنوان مقاله مشخصات همايش اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
نام همايش سطح* محل برگزاري سال
1 هندسه کیهانی کعبه اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی بین المللی قم 1392 فاطمه اکبری- جواد حسن پور نامی
2 بررسی تطبیقی هندسه کیفی در ترکیب بندی آثار هنری ادوار مختلف ایران تجلی عرفان در هنرهای اسلامی منطقه ای تبریز 1391 فاطمه اکبری- جواد حسن پور نامی
3 جلوه های بصری اصل قرآنی توحید در هنر و معماری اسلامی ایران کنگره بین المللی فرهنگ و هنر بین المللی قم 1392 فاطمه اکبری – جواد حسن پور نامی
 
رديف عنوان طرح مسئوليت در طرح سفارش دهنده تاريخ شروع تاريخ خاتمه
انفرادی گروهی
مجری همکار اصلی سایر همکاران
1 بازشناسی طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر همکار اصلی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1392 1394
2 اثر بدیع و ارزنده هنری کتاب فرش قرآن کریم انفرادی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1383 1389
3 بررسی شیوه های طراحی فرش در منطقه آذربایجان شرقی مجری مرکز ملی فرش 1379 1380
4 بررسی وضعیت موجود و شناسایی و مطالعه جغرافیایی زیراندازها در استان آذربایجان شرقی همکار مرکز ملی فرش 1379 1380
5 بررسی مفاهیم نمادین نقوش هنرهای سنتی آذربایجان شرقی در ادوار مختلف پیش از اسلام همکار دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1382 1383
6 احیاء و اصلاح طرح‌ها و نقوش فرش‌های استان آذربایجان غربی مجری مرکز ملی فرش 1381 1384
 
 
 

تشویق ها


 آموزشگر نمونه در دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز  1395

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضوهیئت مدیریه انجمن علمی فرش ایران 1388-1394
عضو انجمن علمی پژوهش هنر ایران 1392-1393

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


رديف نام محل­كار واحد سازماني نوع­مسئوليت شهرستان تاريخ
شروع پايان
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش مدیریت گروه فرش و صنایع دستی تبریز 1378 1386
2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش مدیریت گروه فرش تبریز 1386 1389
3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز آموزشکده فرش هریس سرپرست آموزشکده فرش هریس هریس 1383 1386
4 دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت آموزشی دانشگاه عضو گروه راهبردی تدوین برنامه و سرفصل دروس تبریز 1389 1391
5 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش طراحی و راه اندازی آزمایشگاه علوم الیاف تبریز 1380  
6 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش طراحی و راه اندازی کارگاه شیشه صنایع دستی تبریز 1380  
7 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش طراحی و راه اندازی کارگاه سفال و لعاب تبریز 1380  
8 دانشگاه هنر اسلامی تبریز آموزشکده فرش هریس طراحی و راه اندازی کارگاه رنگرزی هریس 1381  
9 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش طراحی و راه اندازی کارگاه بافت تبریز 1383  
10 دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو کمیته کار آفرینی دانشگاه تبریز 1391 1398
11 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش راه اندازی آموزشکده فرش هریس هریس 1383  
12 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش عضو گروه کارشناسی هنر
دبیرخانه شورای هنر
تهران 1383 1383
13 انجمن علمی فرش ایران وزارت علوم عضو هیئت مدیره تهران 1394 1394
14 انجمن علمی پژوهش هنر ایران وزارت علوم عضو پیوسته تهران 1392 1393
15 دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو شورای فرهنگی دانشگاه تبریز 1391 1398
16 دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت دانشجویی و فرهنگی دبیر هم اندیشی دانشگاه تبریز 1396 1398
 

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


عضویت در  کمیته کارشناسان شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی  1382-1384
 

پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.