دانشکده فرش - الهام صادقپوری

نام استاد الهام صادقپوری
درجه علمی مربی
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی فرش
محل تحصیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تلفن
آدرس پست الکترونیکی

درباره


مربی عضو هیئت علمی  دانشکده فرش

سوابق تحصیلی


کارشناسی فرش 1385
کارشناسی ارشد پژوهش هنر 1388

سوابق تدریس


آشنایی با هنر در تاریخ
آشنایی با مواد اولیه و ابزار
تاریخ فرش ایران
آشنایی با بافته های سنتی ایران
شناخت طرح و نقش گلیم
طراحی گلیم
مبانی هنرهای تجسمی 1

زمینه های پژوهشی


مطالعه تطبیقی و بررسی موردی در حوزه انواع بافته های داری در مناطق مختلف ایران
بررسی رمز نماد در انواع هنرها

خلاصه مقالات


ردیف عنوان پژوهش عنوان نشریه، موسسه، همایش تاریخ
1 The emanation of consolidated secret in islamic architecture
 
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری 2016
2 بررسی تطبیقی گلیم­ بافت­ های معاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی  
پاییز و زمستان 1395
3 emonation of chivarly ethics in iranian islamic architectures فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری 2016
4 بنیان های توحیدی کعبه در تکوین ساختار آثار معماری و شهرسازی اسلامی نشریه علمی پژوهشی پژوهش های معماری اسلامی  
-
 
5 بررسی ظاهری و مفهومی نقشمایه های حاشیه ای متداول در گلیم بافت های استان اردبیل نشریه علمی ترویجی پژوهش هنر اصفهان پاییز و زمستان 1395
6 طرح پژوهشی با عنوان بررسی و شناسایی ویژگی های طرح، نقشمایه و رنگ گلیم­ های منطقه اردبیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
پاییز 1394
7 جلوه های هنر اسلامی در فرش ایرانی همایش ملی هنر اسلامی- بیرجند پاییز 1390
8 گوشه ای از اسرار بیت الله کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی- قم بهار 1393
9 نمود اعداد و هندسه مقدس در کعبه کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی- قم بهار 1393
10 آسیب شناسی رویکرد مدیران واحدهای تولید فرش دستباف آذربایجان شرقی در خصوص بسته بندی محصولات اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار- تهران پاییز 1394
11 بازتاب مضامین قرآنی در کتیبه های دیواری مسجد ظهیریه تبریز دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی- قم زمستان 1394
12 تجلی آیات وحی در کتیبه های محراب مساجد اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی- غدیر- رشت بهار 1395
13 سبک شناسی انواع بافت گلیم در ایران کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها- تهران پاییز 1395
14 چگونگی ارتقاء گلیم بافی در عصر حاضر کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها- تهران پاییز 1395
 
 

تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


طرح درس تاریخ فرش ایران
جلسه اول آشنایی با تعاریف و کلیات فرش، پیدایش و سیر تحول انواع زیرانداز و کاربرد آن ها
 
 
جلسه دوم تا چهارم
بررسی آثار فرشبافی در روایات و افسانه های ایران، آشنایی با فرضیه های ارائه شده درباره منشاء فرشبافی، بررسی تاریخی اولین حوزه های جغرافیایی بافت فرش و دیگر بافته ها در ایران، شناخت بافته های تاریخی بدست آمده در مناطق مختلف کشور، شناخت ابزار بافندگی مکشوفه، بررسی تاریخ نساجی و فرشبافی در دوره هخامنشان از طریق نقل قول­ها در منابع مکتوب و آثار هنری به جای مانده از آن دوران، بررسی تکه فرشهای به دست آمده از این دوره، بررسی کهنترین نقوش قالی موجود در ایران
 
جلسه پنجم
بررسی فرش پازیریک در 4 بخش: کاوش­های باستان شناسی در پازیریک، ویژگی های اساس و ساختاری فرش پازیریک، ماجراها و چالش­های فرش پازیریک، فرش پازیریک به روایت کاشف آن. بررسی فرش باش آدار
 
جلسه ششم
شرح مختصری از اوضاع تاریخی ایران در دوره اشکانی، بررسی فرش پاره­های مقبره لو- کان، بررسی نمونه بافته­های کشف شده در شهرهای قومس، گرمی و سواحل دریای خزر، بررسی فرش­های صادراتی ایران در دوره اشکانی
 
جلسه هفتم
شرح مختصری از اوضاع تاریخی دوره ساسانی، اشاره به کشف پاره فرش­های قومس و سایر بافته­های کشف شده از این شهر، اشاره به نقل قول­های مکتوب در مورد فرش­های موجود در دوره ساسانی، شرح نقل قول­های مورخان در مورد طرح و بافت فرش بهارستان و سرنوشت این فرش، بررسی نظرات مختلف در مورد فرش بهارستان
 
جلسه هشتم
بررسی اوضاع فرشبافی در سده­های نخستین اسلامی، بررسی تصاویر منسوجات و نمدهای کف پوش در دیوارنگاره­های این دوران، اشاره به تغییرات ساختاری در فرشبافی دوران اسلامی، اشاره به نظرات جغرافی دانان و مورخان در زمینه فرشبافی این دوران
 
جلسه نهم
بررسی فرش پاره­های فسطاط، فرش مسجد علاءالدین و اشرف اوغلو، بررسی فرشهای ترکان سلجوقی و عثمانی، بررسی فرش شیر نشان، شرح مختصری از اوضاع تاریخی و فرهنگی دوره ایلخانی، اشاره به منابع مکتوب در زمینه قالی بافی در دوره ایلخانی، اشاره به آثار نگارگری این دوره و بررسی فرشهای موجود در این آثار  
 
 
جلسه دهم
شرح مختصری از اوضاع تاریخی و فرهنگی دوره تیموری، اشاره به منابع مکتوب در زمینه قالی بافی در دوره تیموری، اشاره به آثار نگارگری این دوره و بررسی فرشهای موجود در این آثار به همراه تصاویر، بررسی نظرات موجود در مورد قابل قبول بودن یا نبودن آثار نگارگری برای قضاوت در مورد فرشبافی این دوره، تاثیر هنر کتاب آرایی در فرشبافی دوره تیموری، بررسی نقش هراتی و تکه فرشهای به دست آمده از این دوره
 
جلسه یازدهم
شرح مختصری از اوضاع تاریخی ترکمانان، بررسی منابع مکتوب و اندک بافته­های کشف شده از این دوره، شرح مختصری از اوضاع تاریخی و فرهنگی دوره صفوی، بررسی اوضاع فرشبافی در مکاتب تبریز، قزوین و اصفهان
 
جلسه دوازدهم
بررسی منابع مکتوب و نظرات جهان گردان غربی در مورد فرشبافی دوره صفوی، بررسی فرشهای تاریخ­دار دوره صفوی، بررسی فرش­های این دوره از لحاظ طبقه­بندی طرح­ها، بررسی فرشهایی که با نام­های نادرست معروف شده اند، بررسی دلایل اعتلای هنر فرشبافی در دوره صفویه
 
 
جلسه سیزدهم
بررسی اوضاع تاریخی دوران زند و افشار، بررسی نظرات پژوهشگران در مورد فرشبافی این دوران، بررسی فرشهای کشف شده از این دوران
 
جلسه چهاردهم شرح مختصری از اوضاع تاریخی دوره قاجار، بررسی اوضاع فرشبافی و صادرات آن به سایر کشورها، بررسی شرکت­های چند ملیتی فرش در دوره قاجار
 
جلسه پانزدهم و شانزدهم
شرح مختصری از اوضاع تاریخی دوره پهلوی، بررسی اوضاع فرشبافی در این دوره، اشاره به تاسیس موسسه قالی ایران و شرکت سهامی فرش، بررسی تاریخ فرشبافی در دوره معاصر(جمهوری اسلامی)، اوضاع صادرات فرش و بازارهای جهانی، تحریم و تقلید از فرش ایران و اشاره به رویدادهای مهم این دوره در زمینه قالی بافی
نحوه ارزیابی جمع بندی نمرات میان ترم و نمره کتبی پایان ترم
 
 
 
 
 
طرح درس آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی 1
جلسه اول آشنایی با مفهوم هنرهای تجسمی و مبانی آن، آشنایی با عناصر و کیفیات بصری، آشنایی با کادر و انواع آن، آشنایی با نقطه و عواملی که کیفیات بیانی آن را تغییر می دهد، ارایه تمرین برای ترکیب بندی با نقطه درکادر و ایجاد تعادل(با توجه به محل، اندازه  شکل و تیرگی، روشنی نقاط).
جلسه دوم ترکیب بندی با نقطه با هدف ایجاد کیفیت بصری شامل : حرکت ، ریزش ، پرواز ، فوران
جلسه سوم ایجاد تصویر با استفاده از تجمع و تفرق نقاط (ترام)
جلسه چهارم نشان دادن تجمع و تفرق با استفاده از نقطه
 
جلسه پنجم
آشنایی با خط و انواع آن، آشنایی با خصوصیات انواع خط، ترکیب بندی با انواع خط در کادر با در نظر گرفتن: محل خط در کادر، حالت خط( ضخیم ،نازک)، نوع خط(عمودی ،افقی، مورب و...)، رنگ خط( تنالیته خاکستری ، سیاه ، سفید).
جلسه پنجم ایجاد تصویر با استفاده از خطوط عمودی
جلسه ششم تاکید بر یک یا چند نقطه در کادر با استفاده از اشکال دلخواه
جلسه هفتم نشان دادن عمق در فضا با استفاده از نقطه یا خط
جلسه هشتم ایجاد فضای مثبت و منفی در کادر با استفاده از اشکال دلخواه
جلسه نهم آشنایی با سطح و انواع آن، ترکیب بندی انواع سطوح
جلسه دهم آشنایی با حجم و انواع آن، ارائه تمرین برای نشان دادن حجم
جلسه یازدهم و دوازدهم آشنایی با بافت و انواع آن، ارائه تمرینات مختلف جهت نشان دادن بافت با شیوه های گوناگون
 
جلسه سیزدهم آشنایی با کنتراست، گرفتن عکس­های رنگی و سیاه و سفید برای نشان دادن کنتراست
جلسه چهاردهم و پانزدهم آشنایی با ریتم و انواع آن، استفاده از عناصر بصری(نقطه،خط،سطح ویا حجم به تنهای یا باهم) برای نشان دادن انواع ریتم ها
جلسه شانزدهم مشخص نمودن پروژه نهایی و ارائه توضیحات در زمینه روش اجرای آن، اجرای اتود اولیه پروژه توسط دانشجویان
نحوه ارزیابی جمع بندی نمره فعالیت ها و تمرینات کلاسی با تمرینات ارائه شده در ژوژمان و پروژه نهایی
 
 شرح درس کارگاه طراحی گلیم
 
جلسه 1
آشنایی با نحوه طراحی گلیم
آشنایی با موتیف ها و طرح های رایج در بین اقوام شاهسون، قشقایی، بختیاری و کرد
آشنایی با نحوه ترکیب بندی موتیف های مناطق مختلف در طراحی گلیم به شیوه سنتی و مدرن
آشنایی با شاخصه های موجود در گلیم های ذکر شده برای هر منطقه و نحوه اجرای آن ها در طراحی
آشنایی با رنگ بندی مناطق مذکور
جلسات 2، 3، 4، 5 انجام عملی طراحی موتیف های گلیم شاهسون و ارائه طرح کلی به همراه رنگ بندی این طرح
جلسات 6، 7، 8، 9 انجام عملی طراحی موتیف های گلیم قشقایی و ارائه طرح کلی به همراه رنگ بندی این طرح
جلسات 10، 11، 12، 13 انجام عملی طراحی موتیف های گلیم بختیاری و ارائه طرح کلی به همراه رنگ بندی این طرح
جلسات 14، 15، 16 انجام عملی طراحی موتیف های گلیم کردی و ارائه طرح کلی به همراه رنگ بندی این طرح
 
نحوه ارزیابی: 4 نمره فعالیت کلاسی، هر کار عملی 4 نمره( 2 نمره طراحی کار و 2 نمره شیوه رنگبندی و کیفیت اجرای رنگ آمیزی)

  
طرح درس شناخت طرح و نقش گلیم
 
جلسه اول کلیات گلیم(تاریخچه گلیم بافی، چگونگی به وجود آمدن طرح و نقش، تاثیر شرایط جغرافیایی و فرهنگی در شکل گیری ساختار گلیم ها، مشخصه رنگی گلیم ها و چگونگی به وجود آمدن آنها)
جلسه دوم آشنایی با انواع طرح و نقش گلیم ها و معانی نمادین این نقوش
جلسه سوم آشنایی با شیوه های بافت انواع گلیم، بررسی انواع بافته های تخت و بدون پرز مانند: مفرش، خورجین، جل و ...
جلسه چهارم و پنجم بررسی گلیم­های شاهسون در مناطق مغان، هشترود، میانه، خمسه، بیجار، قزوین، ورامین و ساوه با اشاره به نقوش پرکاربرد، رنگ، ابعاد و شیوه بافت در هر منطقه
جلسه ششم و هفتم اشاره به تاریخ کلی اقوام قشقایی و بررسی گلیم­های آنها در بین انواع طوایف قشقایی با با اشاره به طرح و نقوش پرکاربرد، رنگ، ابعاد و شیوه بافت در بین این طوایف
 
جلسه هشتم و نهم اشاره کلی به تاریخ اقوام بختیاری، بررسی نقوش پرکاربرد، رنگ، ابعاد و شیوه بافت در بین بختیاری های شوشتری و چهار محال و بختیاری، اشاره به عناوین مرسوم نقوش کاربردی در بین این اقوام
جلسه دهم و یازدهم اشاره به مناطق کرد زبان ایران، بررسی طرح و نقوش پرکاربرد، رنگ، ابعاد و شیوه بافت در میان کردهای صحنه، سنندج، بیجار، کرمانشاه و کردهای خراسان.
جلسه دوازدهم و سیزدهم اشاره کلیه به تاریخ افشارها، بررسی طرح و نقوش پرکاربرد، رنگ، ابعاد و شیوه بافت در میان افشارهای خوزستان، آذربایجان، خراسان، کرمان، سیرجان، جیرفت و بافت
جلسه چهاردهم تا شانزدهم بررسی گلیم های مناطقی نظیر: کرمان، ورامین و گرمسار، هرسین و همدان، زرند، ساوه، قزوین، اردبیل و طالش از لحاظ طرح و نقش، رنگ، ابعاد و تکنیک بافت.
نحوه ارزیابی جمع بندی نمرات میان ترم و نمره کتبی پایان ترم
 
 

 

سوابق اجرایی


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


طرح پژوهشی با عنوان بررسی و شناسایی ویژگیهای طرح، نقشمایه و رنگ گلیمهای اردبیل

همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.