دانشکده فرش - عبدااله میرزایی

نام استاد عبدااله میرزایی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فرش
محل تحصیل دانشگاه هنراسلامی تبریز
تلفن 04135412132
آدرس پست الکترونیکی

درباره


 دکتر عبداله میرزایی مدرک دکتری خود را در سال 1395 به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری هنر اسلامی ایران، از دانشگاه هنر اسلامی تبریز اخذ نمود. وی هم اکنون استادیار و معاون دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. دکتر میرزایی سابقه شش سال همکاری با شرکت طراحی و تولید فرش دستبافت «فرش قرمز شرق» و شرکت فرش Rugman  را در کارنامه خود داشته و آشنا به فرآیندهای طراحی تا تولید انواع فرش دستبافت است. سبک شناسی مولفه های فنی و بصری قالی های مناطق مختلف ایران و شناخت زمینه های اجتماعی موثر در شکل گیری و تغییر این مولفه ها بویژه در دوره معاصر حوزه تخصصی مطالعات وی را تشکیل می دهد. دکتر میرزایی با گذراندن یک دوره مطالعاتی شش ماهه در سال 1395 در گروه مطالعات هنر اسلامی دانشگاه وین اتریش به مطالعه و پژوهش در زمینه قالی های ایرانی موجود در موزه های اتریش و نیز تاریخ تاریخ هنراسلامی با تاکید بر تحولات تاریخی فرش ایران در اروپا در دوره قاجار پرداخت. دکتر میرزایی در حال حاضر مطالعه، پژوهش و تدریس در زمینه سبک شناسی طرح و نقش و عوامل موثر در شکل گیری سبک ها و مکاتب متنوع  در قالی های ایرانی را دنبال می کند.  

سوابق تحصیلی


درجه مدرک تحصیلی رشته تخصصی نام دانشگاه و یا موسسه اخذ مدرک زمان اخذ مدرک
دکتری هنر اسلامی هنر اسلامی تبریز 1395
کارشناسی ارشد صنایع دستی هنر تهران 1385
کارشناسی فرش زاهدان 1381
عنوان رساله دکتری  ساخت یابی عوامل موثر در شکل گیری مولفه های سبکی قالی های معاصر تبریز
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد  مبانی نظری طرح های افشان در قالی های معاصر  ایران

سوابق تدریس


درس مقطع نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس
دکتری ارشد کارشناسی
جامعه شناسی هنر   *   هنر اسلامی تبریز
مدیریت تولید فرش     * هنر اسلامی تبریز
ارزیابی و سبک شناسی فرش     * هنر اسلامی تبریز- هنر زاهدان- هنر تهران
شناخت طرح و نقش فرش     * هنر اسلامی تبریز- هنر زاهدان
طراحی  و رنگ و نقطه نقشه فرش     * * هنر اسلامی تبریز
کاربرد کامپیوتر در طراحی فرش   * * هنر اسلامی تبریز- هنر زاهدان

زمینه های پژوهشی


- مطالعه زمینه های اجتماعی و فرهنگی تولید صنایع دستی و هنرهای کاربردی 
- سبک شناسی مولفه های فنی و بصری قالی های ایران
- تاریخ اجتماعی هنر و صنایع دستی ایران در دوره قاجار و پهلوی.

خلاصه مقالات


  عنوان مقاله نام نشریه سطح سال همکاران
1 نگرشی بر مفهوم هویت در طراحی قالی معاصر اران و اردبیل گلجام علمی-پژوهشی 90 مهدی جهانی- اشرف موسوی لر- جواد پورنامی- عبداله میرزایی-
2 تجلی اسماء الله در قالی های محرابی عصر صفوی گلجام علمی پژوهشی 93 عبداله میرزایی، مرتضی شجاری، محمدتقی پیربابایی
3 نقش تبریز و تجار آن در احیای سنت قالیبافی ایران در دوره قاجار پژوهش هنر علمی-تخصصی 92 عبداله میرزایی- فاطمه عارف پور
4 معرفی و بررسی انواع روش های تهیه نقشه فرش در تبریز جلوه هنر علمی-ترویجی 93 عبداله میرزایی- فاطمه عارف پور
5 برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری در شناخت فرش با تاکید بر سلسله صفوی و تحولات قالی بافی فصلنامه نقد کتاب هنر داخلی
(نقد نظریه)
93 عبداله میرزایی، فاطمه عارف پور
6 ساختارشناسی طرح و نقشمایه های قالی های بخشایش از اواخر قرن نوزده تا امروز نگره علمی پژوهشی 95 شبنم محمدی، علی وندشعاری، عبداله میرزایی
7 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران گلجام علمی- پژوهشی 95 عبداله میرزایی، محمدتقی پیربابایی، اعظم راودراد، محمد عباس زاده، علی وندشعاری
8 تحولات تاریخی قالی ایران از دیرباز تا دوره معاصر کتاب ماه هنر داخلی
(نقد برگزیده سال)
90 عبداله میرزایی
9 تاریخ نگارگری ایران از آغاز تا دوره قاجار کتاب ماه هنر داخلی
(نقد کتاب)
90 عبداله میرزایی
10 سیر تکاملی اسلیمی در هنر ایران کتاب ماه هنر داخلی 91 عبداله میرزایی
11 جایگاه طرح های افشان در دکوراسیون داخلی کتاب ماه هنر داخلی   عبداله میرزایی
12 بررسی عملیات تکمیل در فرش ایران کتاب ماه هنر داخلی
(نقد کتاب)
91 عبداله میرزایی
13 شناخت گلیم و گلیم مانند های ایران کتاب ماه هنر داخلی
(نقد کتاب)
91 عبداله میرزایی
14 نقد و بررسی سرفصل دروس کارشناسی نا
پیوسته فرش
کتاب ماه هنر داخلی 91 عبداله میرزایی
15 جستاری در باب هنر اسلامی در تقابل با هنر به مفهوم غربی آن کتاب ماه هنر داخلی 92 عبداله میرزایی
16 برخی مبانی نظری وزیرساخت های فکری در شناخت فرش کتاب ماه هنر داخلی
(نقد کتاب)
92 عبداله میرزایی، فاطمه عارف پور
17 مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی فرش دستبافت چیدمان داخلی  95 عبداله میرزایی
18 The competitive advantages of Iranian hand woven carpet regarding the intellectual capital perspective هنرهای اسلامی و صنایع دستی (ارسیکا) بین المللی 92 عبداله میرزایی- مهدی محمد زاده
19 Contemporary Tabriz Carpets and their Competitive Advantages Based on Principles of Positioning جشنواره
ارسیکا
بین المللی 92 علی وند شعاری – عبداله میرزایی
20 جمع آوری و طبقه بندی طرح ها و نقشمایه های قالی منطقه هریس طرح پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 91 عبداله میرزایی، فاطمه اکبری، فاطمه عارف پور
  تاثیر جهانی شدن بر مولفه های هویتی قالی های معاصر تبریز باغ نظر 16( 72)   98 عبداله میرزایی
  تحلیل محتوای مقالات 30 شماره نخست دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام گلجام 14 (33)   97 عبداله میرزایی
 

تشویق ها


عنوان اهدا کننده کشور
آموزشگر برتر دانشکده فرش1395 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران
فرصت مطالعاتی شش ماهه خارج از کشور
(دانشگاه وین - اتریش)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
پژوهشگر برتر دانشگاه1393 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران
آموزشگر برتر دانشکده 1390 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران
پژوهشگر برتر دانشکده 1391 دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران
نفر برگزیده بخش نگارگری و تذهیب جشنواره ملی دانشجویی اسماء الله دانشگاه سیستان و بلوچستان  ایران
نفر دوم نمایشگاه هفته صنایع دستی در بخش طراحی فرش دانشگاه هنر تهران ایران

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


من یا موسسه کشور مدت عضویت
انجمن علمی فرش ایران  ایران 13 سال 
مدیرگروه، گروه جامعه شناسی فرش ایران 2
     

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


ست سازماني شهر یا محل فعالیت تاریخ نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت
از تا
معاون دانشکده فرش تبریز 1396 ادامه دارد هنر اسلامی تبریز
مدیر گروه جامعه شناسی و مردم شناسی (انجمن علمی فرش) --- 1396 ادامه دارد انجمن علمی فرش ایران
مدیر بخش بین الملل جشواره بین المللی خلاقیت در هنرهای اسلامی (ارسیکا) تبریز 1396 1396 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سرپرست آموزشکده فرش هریس هریس  1386 1392 هنر اسلامی تبریز
مشاور معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه  در امور هریس تبریز 1392 1394 هنر اسلامی تبریز
مسئول بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته فرش تبریز 1390 1390 هنر اسلامی تبریز
مدیر تولید و تکمیل شرکت قالی قرمز شرق (rugman) تهران 1382 1386 www.rugman.com

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


عنوان تحقیق محل تامین اعتبار
جمع آوری و طبقه بندی طرح ها و نقش مایه های رایج در قالی های هریس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
جمع آوری و طبقه بندی آرشیو تصویری قالی های مناطق شهری - روستایی  - و عشایری ایران با بیش از ده هزار نمونه شخصی

همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.