تاریخ : سه شنبه 3 تير 1399
کد 36

حذف ترم بدون احتساب سنوات

--
پیرو مصوبه آخرین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مبنی بر مجوز حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 4 و پس از آن ، به اطلاع می رساندکه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری فقط واحد پایاننامه را اخذ کرده اند و متقاضی استفاده از این مصوبه می باشند، لازم است تقاضای خود را طی فرم الصاقی حداکثر تا 31 تیر ماه به ایمیل postgrad.tabriziau@tabriziau.ac.ir ارسال نمایند.

دانشجویان ترم 4 و پس از آن که در نیمسال جاری بغیر از واحد پایاننامه، واحد درسی نیز اخذ کرده اند، جهت ارسال تقاضا می بایست منتظر ثبت نمرات واحدهای درسی خود باشند.
فرم حذف ترم

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.