تاریخ : يکشنبه 5 دي 1400
کد 41

-

فرم گردش کار دانشجویان محروم از تحصیل

-
قابل توجه دانشجویان: گردش کار دانشجویان محروم از تحصیل برای تمامی رشته ها ایجاد شد و از این پس دانشجویانی که محروم شده اند می توانند موقع تسویه این فرم را اجرا کرده و ارسال نمایند . ضمنا مسیر محروم از  تحصیل به شرح زیر می باشد
مکاتبات اداری--فرم های درخواست--درخواست تسویه حساب--سایر موارد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.