تاریخ : دوشنبه 28 آذر 1401
کد 46

-

معرفی کتاب برگزیده سال 1401 استان آذربایجانشرقی

-
کتاب "شناخت طرح و نقش قالی های کردی خراسان" به عنوان کتاب برگزیده سال 1401 استان آذربایجانشرقی انتخاب شد.
طی مراسمی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانشرقی از نویسندگان کتاب آقایان دکتر علی وندشعاری ، دکتر عبداله میرزایی و سرکار خانم اکرم بخشی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
کتاب "شناخت طرح و نقش قالی های کردی خراسان" حاصل کار پژوهش میدانی مولفان نامبرده می باشد که از طریق انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال 1400 چاپ شده است.
4 - 3 - 2 -1

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.