تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1401
کد 48

پروژه نهایی

-
🔻قابل توجه دانشجویان کارشناسی فرش  🔺
آندسته از دانشجویانی که تمایل دارند واحد پروژه نهایی را در نیمسال دوم اخذ نمایند لازم است فرم  پیشنهادی پروژه نهایی را از سایت  دانشکده اخذ نموده و ضمن تعیین عنوان و استاد راهنما جهت طرح در جلسه شورای آموزشی تا تاریخ ۲۵بهمن به مدیر گروه فرش تحویل دهند..
بدیهی است به درخواستهای ارائه شده بعد تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد
در ضمن دانشجویان باید در نظر داشته باشند که حتما در انتخاب واحد، پروژه نهایی انتخاب و اخذ شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.