تاریخ : چهارشنبه 12 بهمن 1401
کد 49

-

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

-
آندسته از دانشجویانی که تمایل دارند واحد پروژه نهایی را در نیمسال دوم اخذ نمایند لازم است فرم  پیشنهادی پروژه نهایی را از سایت  دانشکده اخذ نموده و ضمن تعیین عنوان و استاد راهنما جهت طرح در جلسه شورای آموزشی تا تاریخ ۲۵بهمن به مدیر گروه فرش تحویل دهند..
بدیهی است به درخواستهای ارائه شده بعد تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد
در ضمن دانشجویان باید در نظر داشته باشند که حتما در انتخاب واحد، پروژه نهایی انتخاب و اخذ شود.
---
دانشجویانی که  واحد کارآموزی را در نیمسال دوم ۱۴۰۱_۱۴۰۲  انتخاب و اخذ نموده اند جهت راهنمایی و انتخاب استاد و هدایت واحد به دکتر میرزایی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است این واحد از ترم ۶ به بعد قابل اخذ می باشد لذا دانشجویان ترم های قبل ۶ نمیتوانند این واحد را اخذ نمایند و در صورت اخذ واحد از طرف آموزش حذف خواهد شد.
---
دانشجویان ترم 8 و بالاتر به شرط فارغ التحصیلی در نیمسال دوم ۱۴۰۲_۱۴۰۱ می توانند ۲۴ واحد اخذ نمایند
در ضمن واحد طراحی فرش ۴ همزمان با طراحی فرش ۳ به شرط فارغ التحصیلی دانشجو  و باقی نماندن واحد نظری یا عملی دیگری ارائه و قابل اخذ می باشد.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.