کاربرگ ها

کاربرگ های دانشکده
 
فرم مراجعه به استاد راهنما

                      دریافت                      

فرم تسویه حساب
 

دریافت 

فرم عکاسی و تصویر برداری

دریافت 

فرم استفاده از کتابخانه

دریافت 

درخواست طرح در شورای آموزش

دریافت 

فرم درخواست تشکیل جلسه دفاعیه(کارشناسی)

دریافت 

فرم تصویب پروژه نهایی کارشناسی فرش

دریافت 

فرم ارزشیابی پروژه نهایی

دریافت 

فرم تائیدیه اصلاحیات نهایی پایان نامه توسط داور

دریافت 

فرم پیش دفاع ارشد دریافت 
 
فرم حذف و اضافه دریافت 
 
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 
 
دریافت

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.