اعضای کمک آموزشی

 
 مسئول کارگاه بافت و مرمت
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوماسمعیل برزگر

تلفن: 04135297560
دورنگار: 
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : barzegaresmaeil[at]yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.