امکانات آموزشی و پژوهشی

تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی  قید شده در سرفصل دروس  آموزشی آماده ارائه خدمات به کلیه دانشجویان وپژوهشگران ذیل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه است. 
 
 دریافت فایل معرفی تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فرش

 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.