اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
لاله آهنی
نام استاد : لاله آهنی
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135297536
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Laleh Ahani
ایمیل :
فاطمه اکبری
نام استاد : فاطمه اکبری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Fateme-Akbari
ایمیل :
روح‌الله سلیم‌پور
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/R-Salimpour
ایمیل :
سیدهادی سیدسعادتی
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 09141160692
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/h-seyyedsaadati
ایمیل :
الهام صادقپوری
نام استاد : الهام صادقپوری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/e-sadeghpouri
ایمیل :
سیامک صفاپور
نام استاد : سیامک صفاپور
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135419702
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Siyamak Safapour
ایمیل :
مریم متفکرآزاد
نام استاد : مریم متفکرآزاد
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/m-motefakerazad
ایمیل :
عبدااله میرزایی
نام استاد : عبدااله میرزایی
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135412132
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Abdollah - Mirzaee
ایمیل :
جواد نامی حسن پور
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن :
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/j-namihassanpour
ایمیل :
علی وند شعاری
نام استاد : علی وند شعاری
گروه آموزشی : گروه فرش
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فرش
تلفن : 04135419973
صفحه اصلی : http://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/teacher/a.vandshoari
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419973-041   دورنگار :35419973-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.